Nasz zespół

W 2013 r. Akademia Pacjentów EUPATI utworzyła zespół krajowy w Polsce przy wsparciu lidera projektu Federacji Pacjentów Polskich (FPP). Podczas uroczystej konferencji inicjującej Polską Akademię Pacjentów EUPATI wybrano przedstawicieli pacjentów, akademii i farmy do Komitetu Koordynacyjnego:

Przedstawiciele pacjentów

  • Stanisław Maćkowiak — Prezes Federacji Pacjentów Polskich
  • Jacek Gugulski  — Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
  • Mirosław Zieliński — Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN

Przedstawiciele środowiska akademickiego

  • dr n. med. Joanna Siódmiak — Collegium Medicum UMK – Uniwerystet Mikołaj Kopernika, Bydgoszcz
  • dr n. med. Aneta Sitarska-Haber — Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCP PL)

Przedstawiciele przemysłu

  • Paweł Mierzejewski— GILEAD,
  • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą ważną inicjatywę i przystąpienia do platformy EUPATI.