O nas

Witaj na stronie EUPATI Polska

Europejska Akademia Pacjentów (EUPATI) jest ogólnoeuropejskim projektem obejmującym inicjatywy dotyczące innowacyjnych leków (http://www.imi.europa.eu/) prowadzonym przez 33 organizacje, a kierowanym przez Europejskie Forum Pacjentów, przy którego realizacji współpracują organizacje partnerskie (European Genetic Alliance, European AIDS Treatment Group i EURORDIS), uniwersytety i organizacje non-profit, a także wiele europejskich firm farmaceutycznych.

Koncentrujemy się na działaniach edukacyjnych i szkoleniach, których celem jest zwiększenie potencjału i możliwości pacjentów w zakresie rozumienia badań nad lekami i ich opracowywania oraz włączania się do nich. Dążymy także do zapewnienia odbiorcom obiektywnych, wiarygodnych i łatwych do przyswojenia informacji.

 

*Nie prowadzimy edukacji w zakresie właściwych dla określonych chorób problemów i terapii, ale przedstawiamy ogólne informacje na temat procesu opracowywania leków. Informacje o wskazaniach i konkretne zabiegi medyczne nie są przedmiotem zainteresowania Europejskiej Akademii Pacjentów i pozostają w gestii lekarzy oraz organizacji pacjentów.