Konferencja Krajowej Platformy Eupati, Bydgoszcz 2016

Kolejna konferencja Krajowej Platormy EUPATI Polska odbyła się 22 listopada 2016, w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Uczestniczyło w niej ponad 120 osób. W wydarzeniu tym wzięli udział specjaliści najwyższej klasy, którzy przygotowali prezentacje dotyczące badań klinicznych oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym, wymieniając doświadczenia dotyczące prac badawczo-rozwojowych nad nowymi lekami. Konferencja zakończona była ważną i ciekawą dyskusją, która bardzo wzbogaciła wartość merytoryczną konferencji.

Spotkanie poprowadzili członkowie Komisji Koordynacyjnej Polskiej Platformy EUPATI, wysokiej klasy specjaliści, dr n. med. Joanna Siódmiak oraz dr n. farm. Tomasz Siódmiak z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) w Bydgoszczy.

Tematy Konferencji, Bydgoszcz, 22.11.2016 (wystąpienia i dyskusja)

  1. Cele EUPATI i sposoby działania,
  2. EUPATI Toolkit,
  3. Komunikacja z pacjentem w badaniach klinicznych,
  4. Udział i rola pacjenta w badaniach klinicznych,
  5. Fazy badania klinicznego,
  6. Tendencje w badaniach klinicznych,