EUPATI jako europejska organizacja

Pod koniec 2020 r europejski projekt EUPATI ewaluował do miana organizacji, zarejestrowanej w Holandii ‘Stichting EUPATI Foundation’ (RSIN Number 861533197).

Cele Eupati Foundation są tożsame z celami zawartymi w projekcie EUPATI czyli szeroko pojęta edukacje na polu R&D oraz wspieranie aktywnego uczestnictwa pacjentów w tworzeniu nowych leków.