Badania kliniczne, bioetyka i prawo – perspektywa pacjenta

W dniu 29 czerwca 2016, w Hotelu Groman, w Sękocinie Starym, odbyła się Konferencja pt.: „Badania kliniczne, bioetyka i prawo – perspektywa pacjenta”, zorganizowana przez Federację Pacjentów Polskich.

Konferencja zapoczątkowała działalność Polskiej Platformy EUPATI, będącej częścią Europejskiej Akademii Pacjentów.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń pacjenckich, instytucji rządowych, naukowych oraz firm farmaceutycznych z całej Polski.

Celem konferencji było zaprezentowanie programu EUPATI, jak również przedstawienie strategii, która umożliwi dotarcie z informacjami dot. rozwoju nowoczesnych sposobów leczenia do jak najszerszego grona odbiorców, zarówno pacjentów jak i innych zainteresowanych osób. Podczas spotkania została również omówiona strategia działania programu EUPATI na najbliższy czas.