Europejskie warsztaty EUPATI

W dniach 19 – 23 września 2016 odbyło się drugie spotkanie warsztatowe uczestników 15-miesięcznego kursu szkoleniowego dla 50 przedstawicieli ze wszystkich państw europejskich. Polskę reprezentował Witold Michałek, Dyrektor Wykonawczy FPP

Tematyka warsztatów obejmowała trzy główne zagadnienia dotyczące:

  • metodologii i procedur oceny technologii medycznych (HTA),
  • oceny stosunku ryzyka i korzyści przy wprowadzaniu na rynek nowych leków,
  • bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.